Mine første 100 dage ...

En præsentation af Frederik Teglberg Damm, sognepræst i Husum Kirke og Husumvold og Tingbjerg Pastorat.

Den 15. oktober 2019 tiltrådte jeg min stilling som sognepræst i Husum Kirke og Husumvold og Tingbjerg Pastorat. Det er en fuldtidsstilling, hvor jeg bruger halvdelen af tiden i Husum Kirke, og her tager del i en sognepræsts mange forskellige arbejdsopgaver. Den anden halvdel er knyttet til Husumvold Kirke, hvor jeg primært varetager gudstjenester på tre ud af sognets fem plejehjem, kirkens børnegudstjenester og fra september i år også Husum og Husumvold Kirkers fælles konfirmandhold. Til mine arbejdsopgaver i Husumvold Kirke hører også opgaven som fast vikar for min kollega i Tingbjerg Kirke.    

Jeg er født og opvokset i området omkring Roskilde og bor nu snart på ottende år i Valby. I 2011 begyndte jeg at læse teologi på Københavns Universitet; et fag, hvor jeg kunne beskæftige mig med flest mulige af mine interesser. Særligt interesserer jeg mig for den præreformatoriske kirkehistorie, som også har været udgangspunktet for min bachelor og mit speciale. Jeg har desuden, i min studietid, været så heldig, tre år i træk, at få lov til at undervise mine egne hold af konfirmander. Derudover har jeg arbejdet som kirketjener i et års tid, og i to år som mentor for nogle hold af yngre studerende på Det Teologiske Fakultetet.

Efter at have været præst hos Jer i 100 dage, kan jeg konstatere, at jeg er kommet et godt sted hen. Der er ikke to dage, der er ens. Det skyldes nok først og fremmest de mange forskellige typer af mennesker som jeg har mødt. I har alle hver på Jeres måde taget vel imod mig. Her efter en vel overstået jul og et vel overstået nyt år, ser jeg frem til den kommende tid med nye og spændende opgaver og udfordringer.

En stor tak skal lyde til menighedsrådene, alle mine kollegaer og alle jeg samarbejder med både i og uden for kirkerne, tak også til menighederne for den flotte og overvældende positive modtagelse.

Mange hilsener sognepræst Frederik T. Damm.


SMS-påmindelse ved aftengudstjeneste

Glemmer du også, hvornår der er aftengudstjeneste? Nu kan du tilmelde dig en SMS-service - og altså få en påmindelse i dagene op til den næste aftengudstjeneste i din kirke. Klik på billedet for tilmelding.


Syng, leg og dans med din baby

Babysalmesang er et gratis tilbud for børn i alderen 0-9 måneder og deres forældre. Børnene stimuleres gennem sang. musik og bevægelse - det samme gør nærværet mellem forælder og baby.

Torsdage kl. 10-12 

For yderligere info og ansøgning om plads på kommende hold se her

Næste hold starter 16. april 2020

 


Kom og syng

med Husum - og Husumvold Kirkers Spire-, Børne- og Juniorkor! 

Spirekoret for drenge og piger i 0. og 1. klasse synger onsdage kl. 16.30-17.30 i Husumvold Kirke
Børnekoret for drenge og piger i 2. til 4. klasse synger mandage kl. 16.00-17.00 i Husum Kirke
Juniorkoret for drenge og piger i 5.-9. klasse synger mandage kl. 17.15-18.15 i Husum Kirke.

Det er gratis at være med i korene. 

Se her for mere information

Tilmelding til Spirekoret

Tilmelding til Børnekoret

Tilmelding til Juniorkoret