Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Husum Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsmøder i en coronatid

Menighedsrådsmøderne er offentlige, men i den specielle tid, som vi lever i lige nu,  og hvor vi skal passe ekstra godt på hinanden, afholdes møderne online.  Ønsker du at deltage som tilhører til mødet online, så kan du få tilsendt et link ved henvendelse til info- og kulturmedarbejder Mette Lilly Nielsen på 2442 0399 eller kirkeinfo.husum@gmail.com

Vær opmærksom på, at onlinemøderne er offentlige, og at du således ved deltagelse også bliver filmet, ligesom menighedsrådet.  Både kamera og mikrofon kan slås fra.


 

Menighedsrådet består af følgende medlemmer

Formand  Ulla Nielsen
Tlf. 60 12 95 39

Næstformand.
Manfred Fritz Crety

Kasserer:
Søren Volle Nissen

Kontaktperson
Eva Korntved

Børge Rossing

Anne-Lise Kjærsgaard Crety

Valborg Kofoed-Enevoldsen

Wivi Dalhammer 

Anitha Andersen

Anne Bodil Carlsen

Kirkens 3 præster er 'fødte' medlemmer

Tage Sørensen. Kirkeværge,
valgt uden for menighedsrådet.

Som suppleanter 

Maj-Brit Bøgebo

Juan Just

Bodil Blankholm

Annelise Sørensen


Læs seneste mødereferat her

Husum Sogns Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde, onsdag, den 21. april 2021, kl. 18.30-20.30 på Zoom.

Fraværende med anmeldt forfald: Valborg Kofoed-Enevoldsen; Børge Rossing; Anitha Andersen.            

 

Ekstra pkt.: 6a) Budget 2022 og budgetudvalg.

Ad 1.            

Bemærkninger til referat af sidste møde: Ingen

Ad 2.            

Meddelelser fra formanden:

- Distriktsforeningen - se på DAP- flyttet til 5. maj 2021, kl. 19.00 virtuelt

- Fælles julegudstjeneste på Bellahøj friluftsscene – 24/12, kl.? – er vi med? Tages op på et senere møde.

- Budgetsamråd den 5. maj udskydes.

- Bispebjerg-Brønshøj modellen – se pkt. 6a)

- Elektronisk julekalender – bliver til noget.

- Inspirationsseminariet i Bellahøj den 24. april er udskudt.

Ad 3.            

(Beslutningssag)

Højmesse 2. Pinsedag i Husum kirke. Lyd på kirkepladsen: Fællesgudstjenesten er som bekendt aflyst. Er MR. med på udendørs gudstjeneste denne dag? For: 10; Imod: 0; Stemmer ikke: 0. Enstemmigt vedtaget. Vi trækker naturligvis indendørs i tilfælde af dårligt vejr.

Ad 4.            

Kirken:

Aflønning af musikers deltagelse med instrument i forbindelse med gudstjenester: Eva Korntved undersøger sagen. Vender tilbage næste møde.

- Afklaring af deltagerantal i kirkerummet: med sang til Hm. 35; med sang bis. 30.

- Kursus i håndtering af psykisk syge: Det undersøges til næste møde; Nikolaj-tjenesten; SIND eller lign. Eva Korntved melder sig til at undersøge det.

- Opfølgning på skiltning m.m.: Info-Mette orienterede.

- Nyt altertæppe, knæfald og alterskamler: Forslag fra Kunstudvalget – vil arbejde videre med sagen. Undersøge priser. Melder tilbage. Mobilt knæfald: Problemet er, hvordan et sådant kan gøres stabilt, uden at ændre på det oprindelige. Kunstudvalget tager dette op også. MR. bakker op om forslaget.

- Indkøb af lette havemøbler. (kr. 10.000): Til kirkepladsen. Det skal kunne klappes sammen og stilles væk. Brugerne skal høres. MR. tilslutter sig. – Oprydning Ulla Nielsen, kordegnen og kirketjeneren.

Ad 5.

- Lys i gangen: Forslag om separering af lyset i gangarealet så ikke alle lyskilder tændes på en gang: Forslag om lyssensorer- eventuelt spots til belysning af kunst ophængt i gangarealet. Ingen tilslutning til forslaget.

Ad 6.

- Visionsdag: 13. juni2021. Invitation sendes til MR og medarbejdere – Fællesskab, åbenhed – Budget: Regnskabskonsulent orienterer omkring budget – Visionsdagens budget: Vartov, kr. 20.000, konsulenthonorarer o. kr. 6.000 + Taxa-kørsel tur/retur (i alt ca. kr. 40.000) – Tilmelding til kontoret. - MR. Enstemmigt vedtaget.

Ad 6a).

- Budget 2022 og budgetudvalg: Konsulent Michael Junget og regnskabsføreren lægger de faste ting ind i Budget 2022, løn og lignende. Udvalget: Eva Korntved; Søren Volle Nissen; Ulla Nielsen sekunderet af enten konsulenten eller regnskabsføreren.

Ad 7.            

Nyt fra:

- Kirkeværge: Ansøgning vedrørende tag-renovering er indsendt til Stiftet.

- Kontaktperson: Statens Kompetancefond søgt vedr. Info-Mette, oktober 2021 ’Sociale medier i strategi og kommunikation’

- FDF: Ny kredsleder skal vælges. Ellers intet. (red.: husk at fortælle MR-sekretæren, hvem der bliver valgt!)

- Aktivitetsudvalget: Evaluering på Påsken: Uddelt 200 påskeliljer-spredte glæde-flot banner- Åbent Hus (næste møde) – Høstgudstjeneste 19. september 2021- Babysalmesang: 22. april 2021 Fysisk (ikke online).

- Korsagergaard: Menighedsbørnehaven laver pynt til udstillingen på ANX-væggen, samt til Gud & Gaffel

- Provstiudvalget: Bispebjerg-Brønshøj modellen 2022-2024 modtaget. Husum mister ca. kr. 441.083 over de næste tre år.

- Præsterne: Konfirmandgudstjenester en masse (Bettina Birk Jensen) – Frederik T. Damm: Hel højmesse 25. april m/nadver, sang og i fuld længde. HURRA! – Tak for gaver fra både personale og MR. i forbindelse med den runde fødselsdag 12. april 2021.

- Kommunikationsmedarbejderen: Glæder sig til kurset nævnt under pkt. 7 – Kontaktperson. Orienterede omkring lov om web-tilgængelighed på hjemmesider. En erklæring skal udformes. Tages op på næste møde. – Anden hjemmeside-producent kontaktes.

- Diakonimedarbejderen: Genbrugs-biksen åbnet d.d. Ieva står for det. – Café Sammen: Stor tilslutning. – ERFA-gruppe omkring det sociale arbejde.  

Ad 8.            

Siden sidst: Åben kirke – en succes.       

Ad 9.            

EVENTUELT: Adi Holzer fylder 85 år d.d. i følge Kristeligt Dagblad.  

Ad 10.          

Protokol underskrives (mødet slut kl. 20.27).

 

Referent: Lene Overgaard. 

Husum, den 29. april 2021

Til stede på Zoom: Wivi Dalhammer; Ulla Nielsen; Eva Korntved; Søren Volle Nissen; Manfred Crety; Anne-Lise Crety; Anne Bodil Carlsen; Kirkeværge Tage Sørensen; SP. Bettina Birk Jensen; SP Frederik Teglberg Damm; SP Iben Sørensen; suppl. Maj-Britt Bøgebo; suppl. Bodil Blankholm Nielsen; Info-medarb. Mette L. Nielsen; Medarb.rep: Maria Sandborg-Olsen.

 

 

Dagsorden for kommende møde kan findes her, når det foreligger

For PDF klik lige HER

 

 


 

For arkiv med mødereferater klik HER