Kirken er lukket

Folkekirken følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter

Myndighederne arbejder målrettet på at forsinke den markant voksende smittespredning af COVID-19 i Danmark og afbøde konsekvenserne heraf. Derfor er der iværksat omfattende tiltag for at undgå situationer, hvor mange personer opholder sig tæt sammen – bl.a. at alle offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. lukker.

Folkekirkens gudstjenester er omfattet af lukningen af alle offentlige kulturinstitutioner. Det betyder, at alle gudstjenester derfor er aflyst, indtil der kommer en ny udmelding fra regeringen.  Lukningen af indendørs aktiviteter gælder i foreløbigt fjorten dage.

Lukningen omfatter også andre arrangementer og aktiviteter i kirken. Senest er det også besluttet, at forårets konfirmationer udskydes, foreløbig til efter pinse.  I Husum og Husumvold Kirker har vi sammen besluttet nye konfirmationsdatoer i sensommeren. Dem finder I her.

Kirkelige handlinger, som dåb, vielse, bisættelse og begravelse kan stadig afholdes, men særlige omstændigheder gør sig gældende i den aktuelle situation. Det vil blive uden gudstjeneste og offentlig adgang og et meget begrænset antal deltagere. Kordegn og præster står klar med svar og vejledning. 

FOLKEKIRKEN FINDES STADIG 

Ønsker du at tale med en præst eller kordegn, kan du finde kontaktoplysninger her på hjemmesiden. Du kan også skrive sammen med en præst på sjaelesorg.nu

Morgenandagter fra Københavns Domkirke transmitteres dagligt på DR Radio. Ligeledes bliver søndagens højmesse fra Københavns Domkirke transmitteret live på DR Radio. Der er ikke offentlig adgang til andagterne og højmesserne.

Alle ansatte og medarbejdere ved folkekirkens stiftsadministrationer og menighedsråd skal foreløbigt arbejde hjemmefra.