Kirke på tværs af sognegrænsen

Husum og Husumvold Sogne er begge store sogne med et højt aktivitetsniveau og mange tilbud til sognenes beboere.

Da sognene grænser op til hinanden, og historisk har haft tætte bånd, har det været naturligt at indgå i et samarbejde.

Samarbejdet er koncentreret omkring koordination af sognenes aktiviteter og udvikling og afvikling af en række fællesaktiviteter. Således afholdes hvert år 6 fællesarrangementer under overskriften Ord & Musik, der er fælles friluftsgudstjeneste (se billede t.h.) og fælles gudstjeneste 2. påskedag.

En anden vigtig del af samarbejdet mellem Husum og Husumvold Sogne er informationer. Det er vigtigt at alle beboere i sognene har kendskab til hvad der sker i kirkerne. Derfor samarbejdes der også om annoncering osv., når det er aktuelt.