Sorggruppen

Ny sorggruppe starter onsdag d. 30. oktober kl. 13-15

Hjælp til selvhjælp
Det er svært at miste et menneske, man holdt af. Derfor er det godt, at der ofte er mange omkring en de første dage, og måske uger efter at man har mistet. Men der kan komme en tid, hvor man føler sig meget alene. Her viser erfaringen, at det kan være en stor hjælp at være med i en sorggruppe, hvor man fortæller, lytter til hinanden og støtter hinanden. Erfaringen viser også, at det er gavnligt at vente mindst 3 måneder før man begynder i en sorggruppe.

20 år i Husum Kirke
Sorggruppen er et tilbud til alle, der har mistet. Gruppen har eksisteret i kirken gennem 20 år, og i disse år har mange taget imod tilbuddet, og har givet udtryk for, at gruppen har været en stor hjælp. Annalise Christensen har været leder af gruppen helt tilbage fra begyndelsen, og siden efteråret 2013 har sognpræst Bettina Birk Jensen også deltaget.

Hvem er gruppen for?
I princippet alle, der har mistet. I årernes løb har der været deltagere, der enten har mistet bedsteforældre, forældre, ægtefællen/kæresten eller et barn/barnebarn.

Hvordan begynder et forløb?
Det begynder med en indledende samtale med en af lederne, hvor der bl.a. tales om forløbet ved et tab, eventuelt tidligere tab, samt det netværk den enkelte har at trække på. Der aftales også regler om bl.a. tavshedspligt.

Et helt forløb
Vi mødes hver anden onsdag kl. 13-15, i alt 10 gange. Det vil sige at gruppen følger hinanden gennem hele forløbet. Det er vores erfaring, at alle har stor gavn af at høre hinandens historie og erfaringer.
 
Inden du begynder i gruppen tilbyder vi en samtale på ca. en time. I samtalen fortæller vi om gruppen, om vor måde at arbejde på, og du kan fortælle om dine forventninger.

Kontakt
Du er altid velkommen til at ringe for at høre nærmere om sorggruppen i Husum Kirke eller for at aftale tid for en samtale: Annalise Christensen på tlf. 2166 3764 og Bettina Birk Jensen på 3035 3597.

Annalise Christensen er uddannet i sorgbearbejdning hos de Samvirkende Menighedsplejer og certificeret HR coach og Bettina Birk Jensen er sognepræst ved Husum Kirke.

En tidligere deltager i sorggruppen fortæller: 

Min oplevelse af at have været med i sorg-gruppen er, at det har været givende at dele min sorg med andre, som også har mistet en person, som var meget tæt på. Selvom de enkelte tab har haft meget forskellig karakter, har jeg fået meget ud af at høre, hvordan det har været at miste for andre - både i forhold til følelser og tanker, som jeg har kunnet genkende - og i forhold til de som har været anderledes.

Sorggruppe

Der er ingen begivenheder.